Namens Paula, Margriet, Mariska, Femmy, Jalal, Jimmy, Jacqueline en mij wil ik je hartelijk danken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar.

Een bewogen jaar, waarin we veelvuldig moesten schakelen om iedere gebruiker in de gelegenheid te stellen zijn of haar werk te kunnen laten doen.

Uiteraard speelde de corona hier een belangrijke rol in en dan met name de vraag hoe hier zo mee om te gaan dat eenieder zich gehoord en serieus genomen voelt.

Voor komend jaar staat ons allen weer nieuwe uitdagingen te wachten; wij wensen je hier veel geluk en wijsheid toe!

Voor nu ….. Prettige kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en tot volgend jaar!