Het menselijk brein is een organische machine: het moet de batterij opladen, de opgeslagen gegevens organiseren en het geheugen onderhouden als het wil blijven functioneren op een constant hoog niveau. Daarom realiseren veel wereldwijde bedrijven zich dat, net zoals ze hun kantoren voorzien van de nieuwste technologie, ze ook een proactieve werkomgeving moeten bieden die op maat is gemaakt voor de ergonomische behoeften van hun personeel als ze hopen de efficiëntieniveaus te verbeteren.

Dit concept van het hacken van productiviteit dat de beperking van uw eigen persoonlijke internettoegang of het tactisch plannen van de werkdag kan omvatten, is geen nieuw concept. Maar deze management-strategieën zijn vrijwel geheel individueel en ze moeten daarom door de werknemers zelf worden geïmplementeerd in plaats van door de bedrijven.

Voor managers omvat het aanmoedigen van deze efficiëntie-taktiek op de werkplek het dieper in de psyche duiken en de organisatiecultuur volledig veranderen.

De kosten van een negatieve cultuur

De dagen van kantooromgevingen onder hoge druk komen ten einde, naarmate bedrijven zich realiseren dat deze stressfactoren minder motiverend zijn dan voorheen werd gedacht. Terwijl druk het personeel op de korte termijn harder kan laten werken, heeft dit op de lange duur een grote invloed op de gezondheid en tevredenheid.

De Harvard Business Review merkt op dat Amerikaanse bedrijven een 50 % hogere verhouding hebben gevonden van gezondheidskosten in omgevingen die onder hoge druk staan, met $500 miljoen per jaar uitgegeven aan ziekten in verband met stress (en het daaruit voortvloeiende absenteisme). Ongeïnteresseerde werknemers maken ook 60 % meer fouten, wat kostbare aanspraken kan betekenen op aansprakelijkheidspolissen.

Saamhorigheid op de werkplek kan de loyaliteit vergroten

Vriendschap tussen collega’s, en de zorg en vriendelijkheid die daarbij horen, zijn een van de drijvende krachten van een positieve organisatorische cultuur. Sociale verbindingen op de werkplek verminderen aantoonbaar het aantal dagen dat medewerkers ziek thuisbleven, en het versterkt zelfs informatiebehoud en herinnering.

Vergevingsgezindheid en empathie leiden tot loyaliteit en betrokkenheid

Naast persoonlijke relaties bevinden management teams zich op een ideale plek om positieve en vriendelijke werkomgevingen te maken die de productiviteit aantoonbaar versterken. Onvriendelijk gedrag is gekoppeld aan negatieve gevoelens bij medewerkers die wel een jaar na een incident blijven bestaan. Leadership Quarterly heeft een studie van beeldvorming van het brein uitgevoerd dat liet zien hoe werknemers zich negatief en ontwijkend bleven voelen als hen gevraagd werd om aan onplezierige ex-bazen terug te denken. Aan de andere kant helpen managers die empathie tonen en die als mentoren voor hun teams fungeren, de loyaliteit te verbeteren door het opzetten van positieve werkrelaties.

Veilige ruimten kunnen de prestaties verbeteren

Onderhouden van een open organisatorische cultuur die de discussie aanstuurt, maakt meer kans op het vergroten van creativiteit en innovatie. Dat betekent het vrijhouden van tijd tijdens vergaderingen voor team brainstormingsessies en het verminderen van angst voor negatieve gevolgen. Personeelsleden moeten geen problemen hebben bij het vragen om hulp, het opvragen van toewijzingen en het bespreken van problemen met het management.

“Time out” is net zo belangrijk als “Time in”

Het maakt niet uit hoe positief de werkomgeving is, het menselijk lichaam en geest hebben hun beperkingen. Uit onderzoeken is gebleken dat de productiviteit verbetert als medewerkers zich 52 minuten concentreren voordat ze een pauze van 17 minuten nemen, bij voorkeur weg van hun scherm. Onderzoek van de DeskTime productiviteits-app liet zien dat medewerkers die dit patroon aanhielden, 10 % productiever waren. Op gelijke wijze vormde een onderzoek uit 1999 van de Cornell-universiteit reeds een voorproefje van dit advies, door te laten zien dat medewerkers die waarschuwingen ontvingen met het advies om te pauzeren, 13 % productiever waren dan hun collega’s.

Om optimaal te functioneren, hebben medewerkers een open en eerlijke omgeving nodig die niet op druk gebaseerd is. Ze moeten zich prettig genoeg voelen om te innoveren, en vriendschappelijke relaties hebben met hun collega’s en het management team. Overdag regelmatig pauzeren is eveneens noodzakelijk ook als een paar van deze perioden besteed worden aan kranten lezen of naar een podcast luisteren.

Bron: Regus